SK | CZ | EN | DE
Slovenský výrobca školského, kancelárskeho nábytku a tabúľ
 Katalóg

Jazyková učebňa digitálna

Kombinuje hardvérové aj softvérové zariadenie určené pre používanie spolu s počítačmi.

Možnosťou, ako sprevádzkovať jazykové laboratórium EasyLAB a Optimas, je využiť už existujúcu počítačovú učebňu nainštalovaním systému Optimas. Na efektívnejšiu výučbu sa odporúča jazykové laboratórium vybaviť aj interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, vizualizérom a audio systémom. 

Obsah vybavenia EasyLAB: softvér, červené komunikačné USB zariadenie mOP+10 pre učiteľský a študentské počítače, slúchadlá RC-150J Roycan.
Obsah vybavenia OPTIMAS: softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku z učiteľského počítača do ostatných študentských počítačov, slúchadlá RC-200 Roycan, komunikačné zariadenie OP+07 pre učiteľský a študentské počítače.

Jazyková učebňa digitálna
Tovar v kategorií
404
Verzie Standard a Premium majú rovnaký hardware. Líšia sa úrovňou programového vybavenia.
Pracovisko učiteľa
Učiteľské pracovisko sa skladá zo žalúziovej skrinky na techniku a učiteľskej katedry DOMINIKA.